Сервис и ремонт оборудования
Внимание, остерегайтесь подделок!
Сертификаты

Каталог товаров +

Каталог товаров -

Закрыть

Обладнання для нагрівання господарчо-питної води (Стаття"М+Т", №02,2005, Роберт Вайдер)

 

На мал. 1 зображені накопичувальні нагрівані господарчо-питної води з прямим нагріванням за допомогою електричного струму, а також опосередкованим нагріванням з використанням гарячої води, пари та води теплової мережі. Зображені модифікації мають ту перевагу, що питна вода в них підігрівається в повному об'ємі. Цифрою 2 на мал.1 позначені водогрійні установки відкритої модифікації з цистерною, які застосовуються у Великій Британії. У Німеччині прийнято застосовувати закриті системи. Позначене цифрою 9 на мал. 1 рішення для утилізації теплоти, використання сонячної енергії й теплоти згоряння з попереднім та вторинним нагрівачами може також використовуватися за умови, що температура води на виході підтримується на рівні 60 °С, а в попередньому нагрівачі один раз на день підігрівається також до температури 60 °С.

 

 

Накопичувальна установка для нагрівання господарчо-питної води
Мал.1. Накопичувальна установка для нагрівання господарчо-питної 
води з прямим та опосередкованим нагріванням: конструкція та будова


Накопичувальні водогрійні установки з розташованими всередині поверхнями нагрівання

установка для нагрівання господарчо-питної водиМал.2. Установка для нагрівання
господарчо-питної води з
розташованим усередині змінним змійовиком з трубками овальної
форми, виготовленими з нержавіючої
сталі

На мал. 2 представлено резервуар з нержавіючої сталі, обладнаний знімним трубчастим змійовиком із нержавіючої сталі, розрахованим на експлуатацію під високим тиском при температурі близько 150 °С. Водогрійні установки об'ємом від 160 до 600 л задовольняють потребу в гарячій воді від 1 до 25 квартир. Спеціально для систем як централізованого, так і місцевого гарячого водопостачання розроблена установка для нагрівання господарчо-питної води з функцією оптимального охолодження зворотного потоку води системи центрального опалення (мал. 3). За допомогою таких установок можна компенсувати рециркуляційні втрати тепла в системі гарячого водопостачання без перевищення температури в розподільній системі.
У резервуарі нагрівача питної води підтримується температура 60 °С завдяки застосуванню змішувача, який точно регулює температуру води у різних частинах резервуара, котрі по-різному прогріваються. Поверхня нагрівання установки вироблена з корозієстійкого матеріалу - з хромонікель-молібденового сплаву, призначеного для експлуатації під тиском вище 3 бар. Поперечний переріз труб овальної форми уможливлює при роботі з жорсткою водою ефект самоочищення поверхонь нагрівання від вапняного нальоту.

Накопичувально-швидкісні водогрійні установки

установка для нагрівання господарчо-питної води

Мал. 3. Установка для нагрівання
господарчо-питної води, що може
застосовуватися як у централізованих,
так і в місцевих системах

накопичувально-швидкісна установка із зовнішнім теплообмінником


Шал. 4. Накопичувально-швидкісна
установка із зовнішнім тепло-
обмінником, трубопроводами та резервуаром з нержавіючої сталі

Комбінація проточного нагрівана та резервуара вимагає докладати більше зусиль при регулюванні й технічному обслуговуванні установки, але уможливлює вирішення більш складних технічних завдань у випадках, що пов'язані з використанням великих установок для обслуговування багатоквартирних будинків. Передумовою для безпроблемного застосування за наявності системи центрального опалення, особливо при пріоритетному режимі нагрівання, є точна відповідність загальної споживаної потужності та резервуара достатнього об'єму. За допомогою двох незалежних температурних датчиків, що керують роботою нагнітального насоса, розташованого між резервуаром та проточним нагрівачем, мають забезпечуватися паузи достатньої тривалості. На мал. 4 представлене підключення до системи опалення відповідного вузла, що складається з резервуара, теплообмінника і трубопроводів. Резервуар для господарчо-питної води як ємність, де вона має нагріватися, повинен відповідати деяким особливим вимогам:
  • підведення холодної води з ламінарною течією для точного розшарування;
  • підключення циркуляційного трубопроводу у верхній частині резервуара;
  • окреме підключення нагнітального насоса у верхній частині резервуара;
  • окреме розташування двох температурних датчиків для забезпечення включення та переривання пріоритетного режиму нагрівання господарчо-питної води.

При з'єднанні резервуара для господарчо-питної води й теплообмінника через трубопроводи з нагнітальним насосом та пристроєм для вимірювання об'єму води особливо важливо враховувати відповідність продуктивності насоса продуктивності теплообмінника під час експлуатації влітку. Об'єм води, що проходитиме через систему, слід підрахувати відповідно до рівня загальної споживаної потужності, а також точно відрегулювати за допомогою регулювального вентиля та пристрою для вимірювання об'єму води.
Наприклад, не варто використовувати на повну потужність нагнітальний насос для завантаження пристрою взимку, коли центральне опалення забезпечує високі температури попереднього нагрівання, тому що через нестабільну роботу систем центрального опалення знижується температура питної води та зменшується потужність нагрівача питної води у перехідний час. Усі компоненти, необхідні в процесі завантаження та його регулювання, являють собою завантажувальний вузол (мал. 4).
За допомогою системи регулювання має бути забезпечена добре налагоджена робота резервуара, теплообмінника та завантажувального вузла. Регулюванню підлягають такі параметри та процеси:

  • температура води на виході з теплообмінника;
  • включення пріоритетного режиму нагрівання господарчо-питної води залежно від об'єму споживання;
  • вимкнення нагнітального насоса залежно від температури води на виході;
  • регулювання роботи насоса в холостому режимі з метою запобігання утворенню відкладень у котлі внаслідок перегрівання теплообмінника

В особливих випадках замість регулювання об'єму води за допомогою вимірювального пристрою та регулювального вентиля здійснюється регулювання кількості обертів нагнітального насоса. Електронні регулювальні пристрої, що пропонуються відомими фірмами, наявні у торговельній мережі. Деякі фірми пропонують такі пристрої у складі комплекту обладнання, що постачається.
Коміркові та швидкісні установки
Для заміни вже встановлених пристроїв для нагрівання господарчо-питної води пропонуються великі водогрійні установки з нержавіючої сталі комірковомодульної конструкції. Установки об'ємом до кількох тисяч літрів складаються з багатьох коміркових резервуарів об'ємом від 500 до 1000 літрів кожний, які розміщуються один на одному та один біля одного. Через зручність транспортування (окремий модуль проходить у звичайні двері) цій системі віддають перевагу при здійсненні санації. Завдяки принципу завантаження згори донизу досягається висока продуктивність під час тривалої роботи при відносно невеликому об'ємі резервуара. . Часто до серії включаються також вертикально встановлювані пристрої для нагрівання господарчо-питної води, де нагрівання здійснюється зовнішніми поверхнями.

Послідовне підключення резервуарів з нержавіючої сталі в пристрої, обладнаному сонячним колектором
Мал. 5. Послідовне підключення резервуарів з нержавіючої
сталі в пристрої, обладнаному сонячним колектором

На мал. 5 наведене розташування декількох резервуарів одного пристрою з котлом та сонячним колектором. Для пристроїв з циркуляцією питної води необхідно звертати увагу на правильне підключення та розташування циркуляційного й нагнітального насосів, щоб завантаження резервуара забезпечувалося також і в циркуляційному режимі.
На всіх об'єктах, обладнаних накопичувально-швидкісними установками, за допомогою відповідного регулювання та вибору джерел тепла слід застосовувати паралельно-пріоритетний режим експлуатації систем нагрівання господарчо-питної води та опалення, в противному разі, як, наприклад, у випадку лише пріоритетного режиму, виникають надто тривалі паузи в роботі системи опалення. Особливу увагу при застосуванні накопичувально-швидкісних установок необхідно приділяти відновленню циркуляційних втрат тепла.

Нове підключення для циркуляції та завантаження за допомогою насосаМал. 6. Нове підключення для циркуляції
та завантаження за допомогою насоса з
регульованою кількістю обертів і
триходового вентиля
Якщо не вживаються спеціальні заходи, експлуатація у пріоритетному режимі для компенсації циркуляційних втрат тепла продовжується стільки, скільки триває нагрівання господарчої води в резервуарі з 10 до 60 °С (час роботи нагнітального насоса не змінюється). Для розв'язання цієї проблеми можна використовувати нагнітальний насос з регульованою кількістю обертів, в іншому випадку постає питання підключення для цього процесу другого насоса. Ще кращим рішенням буде об'єднати процеси циркуляції та завантаження, застосовуючи насос із регульованою кількістю обертів і триходовим вентилем, як це показано на мал. 6, Це дає змогу усунути всі похибки, що можуть виникати через частково конкуруючі режими експлуатації циркуляційного та нагнітального насосів. Бажане швидке награвання резервуара для компенсації циркуляційних втрат тепла є можливим, так само як і паралельний режим завантаження та циркуляції.
Передумовою для використання переваг цього нового підключення сьогодні є наявність регулювального пристрою DDC з відповідною стратегією регулювання. Насос з регульованою кількістю обертів має налаштовуватися в комбінації з триходовим вентилем залежно від температури в системі циркуляції, у резервуарі та на виході з теплообмінника. Крім того, необхідно настроювати змішувальний вентиль та нагнітальний насос відповідно до температури води у мережі.

Комбінації «котел/резервуар»
Зниження потреб у тепловій енергії для опалення та підвищення рівня вимог до комфорту в галузі гарячого водопостачання вимагають застосовувати резервуари достатнього об'єму і відповідну систему включення режимів опалення та нагрівання господарчо-питної води. При застосуванні комбінованого котла (мал. 7) частина необхідного об'єму резервуара у формі додаткової буферної ємності у подвійному кожусі для гарячої води із системи опалення призначається для покращення робочих характеристик під час включення пріоритетного режиму нагрівання води, забирання води в невеликих кількостях та для покриття циркуляційних втрат тепла. Корпус пристрою для нагрівання господарчо-питної води з нержавіючої сталі може прийняти всю кількість теплоти, виробленої котлом. Весь об'єм резервуара прогрівається повністю. Резервуари для питної води в цій конструкції досягають високих показників продуктивності й мають щільну теплоізоляцію для зменшення втрат тепла при простоях. Таким чином враховуються вимоги до рівня комфорту, що весь час підвищується, при зниженні потреб у тепловій енергії для опалення.
Завдяки майстерно виконаному підключенню системи нагрівання резервуара до внутрішнього об'єму котла, де знаходиться вода, ця конструкція уможливлює нове нагрівання резервуара після пікових навантажень без будь-якого переходу яку пріоритетному, так і в режимі паралельної роботи системи опалення. Характерні для інших конструкцій екстремальні коливання температур під час процесу попереднього нагрівання в цій конструкції усунуто. Опалення тимчасово гідравлічно відключається та здійснюється паралельно з використанням об'єму зовнішньої ємності котла для води. Ефективність нагрівання господарчо-питної води й опалення взимку та в перехідний період, таким чином, значно покращується. Також при експлуатації влітку та при бівалентній експлуатації із застосуванням пристроїв, що використовують сонячну енергію, ефективність підвищується через зниження втрат тепла через поверхню котла під час експлуатаційної підготовки. У системах газового опалення часто застосовується атмосферний газовий котел у комбінації з приставними та глибокими резервуарами. Подальші кроки в напрямку більш ощадливого використання енергії та покращення стану навколишнього середовища є можливими лише за умови застосування газових котлів з використанням вищої теплоти згоряння. Газові котли пропонуються переважно у настінному виконанні з підключеними знизу резервуарами. Пристрої такої форми потребують небагато місця, їх можна встановлювати як на горищі, так і в приміщенні, оскільки передбачена система вентиляції. Котел та резервуар постачаються з ізолювальною оболонкою, вони скомпоновані один з одним таким чином, що підключення до електромережі відбувається з найменшими витратами за допомогою готових штепсельних з'єднань. Процес нагрівання господарчо-питної води забезпечується за допомогою насоса системи котла через триходовий вентиль, що працює в пріоритетному по відношенню до опалення режимі. Резервуар об'ємом 110 літрів розраховано для використання в будинку на одну родину.
Переключення з режиму опалення на режим нагрівання господарчо-питної води тут не викликає проблем, оскільки котли з використанням вищої теплоти згоряння цієї конструкції мають невеликий об'єм і тому можуть швидко регулюватися. Газові котли з використанням вищої теплоти згоряння обладнані системою зовнішнього термостатичного регулювання та регулювання температури резервуара. Після відключення режиму нагрівання насос забезпечує протягом короткого часу охолодження води в котлі до рівня температури резервуара. Втрати тепла під час процесу підготовки до експлуатації дуже невеликі через невеликий об'єм котла (протягом кожного періоду нагрівання під час простою може бути втрачено лише 150 Вттод теплової енергії). На підставі того факту, що при експлуатації котла в «сухому» режимі влітку показник ефективності його використання може перевищувати 96%, а взимку та в перехідний період складати від 96 до 106%, очікуваний річний показник ефективності використання для опалення та нагрівання господарчо-питної води може становити від 95 до 100%.

комбінований котел з термогідралічним підключенням до систем опалення та нарячого водопостачання термогідравлічне підключення котла великого розміру до системи гарячого водопостачання
Мал. 7. Комбінований котел
з термогідравлічним підключенням
до систем опалення та гарячого водопостачання

Мал. 8. Термогідравлічне підключення котла великого розміру 
до системи гарячого водопостачання

Пристрої із середніми та великими котлами
За допомогою пристроїв потужністю понад 70 кВт централізовано можуть забезпечуватися гарячою водою багатоквартирні житлові будинки, готелі, спортивні споруди, санаторії та лікарні. Котел та резервуар пристроїв цього діапазону потужності встановлюються звичайно поряд, при цьому пристрій для нагрівання господарчо-питної води проектується окремо від котла залежно від потреб у тепловій енергії для нагрівання господарчо-питної води. Зменшеня втрат тепла досягається за допомогою особливо щільної теплоізоляції циркуляційних трубо-проводів і трубопроводів гарячого водопостачання. Трубопроводи між пристроєм для нагрівання господарчо-питної води та місцями її споживання мають бути якомога коротшими; об'єм резервуара - не більшим, ніж це необхідно. Резервуари повинні прогріватися повністю, тобто рівномірно по всьому об'єму. Циркуляційні насоси можуть працювати без перерви до 8 годин. При виконанні всіх рекомендацій можлива експлуатація нових установок з дуже високим річним показником ефективності використання навіть при підтримуванні мінімальних температур, рекомендованих для пристроїв для нагрівання господарчо-питної води та циркуляційних трубопроводів. Втрати тепла під час підготовки до експлуатації котла та водогрійної установки зменшуються завдяки використанню більш товстого ізоляційного шару.
Котел (мал. 8) обладнано двома окремими штуцерами для підключення до системи опалення центральної установки для нагрівання господарчо-питної води. До системи опалення він підключається через триходовий змішувач без установлення додаткового насоса системи котла. Сучасні низькотемпературні та котли з використанням вищої теплоти згоряння можуть експлуатуватися з температурою води на виході необхідної величини і тому підходять для зображеного виду підключення. Котли цієї конструкції обладнані системою регулювання з мікропроцесором для контролю за температурою установки для підігрівання води та самого джерела тепла. Система регулювання оптимізує режим функціонування комбінованої установки «котел/пристрій для нагрівання господарчо-питної води» та регулює роботу котла для підтримання необхідної мінімальної температури таким чином, що при кожному процесі нагрівання резервуар та котел для компенсації циркуляційних втрат тепла отримують достатню кількість теплової енергії. Підтримується також необхідний рівень температури для нагрівання господарчо-питної води паралельно з експлуатацією системи опалення з іншою температурою води в мережі.
У цілому покращення теплоізоляції зумовлює підвищення річного показника ефективності використання пристроїв опалення та гарячого водопостачання від центральних мереж, тому що тут також при зниженні теплопродуктивності котлів та однаковому рівні комфорту досягається більш високий рівень завантаження. У будь-яких проектах з використанням системи центрального опалення для центральної системи нагрівання господарчо-питної води розумної альтернативи не існує. Технології, що сприяють збереженню навколишнього середовища, пов'язані із застосуванням пристроїв з використанням вищої теплоти згоряння та сонячної енергії, з економічної точки зору можуть бути реалізовані лише в межах центральної системи.

(Стаття"М+Т", №02,2005, Роберт Вайдер)

Купить тэны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Мариуполье, Луганске, Севастополе, Виннице, Макеевке, Симферополе, Херсоне, Полтаве, Чернигове, Черкассах, Житомире, Сумах, Хмельницком, Горловке, Ровно, Кировограде, Днепродзержинске, Черновцах, Кременчуге, Ивано-Франковске, Тернополе, Белой Церкови, Луцке, Краматорске, Мелитополе, Керчи, Никополе, Северодонецке, Славянске, Бердянске, Ужгороде, Алчевске, Павлограде, Евпатории, Лисичанске, Каменец-Подольском.
Доставка в течении 2–3х дней.
Триком © 2011Тэны и комплектующие для нагревательной техники.
Яндекс.Метрика